1. Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
  2. Za normálních okolností by měl být chod stabilizátoru poměrně tichý. Pokud by se vám však zdálo, že hlasitost je nepřiměřená, zkontrolujte, zda v jednom z motorů není nečistota nebo cizí předmět.
  3. Zkontrolujte, zda je smarthphone/kamera správně připevněna dle návodu. Při správném uchycení by měla pevně a těsně doléhat na montážní desku.
  4. Před uvedením do provozu vyrovnejte smartphone s stabilizátorem do rovnováhy.
  5. Sejměte ze smartphone ochranný kryt nebo příslušenství, který může způsobovat přetěžování jednoho z motorů.


Pokud porucha přetrvává, prosíme o vyplnění reklamačního protokolu a zaslání do autorizovaného servisního střediska společnosti VSP Data. Všechny potřebné informace naleznete na stránkách Feiyu Tech ČR v sekci Kontakt