1. Důvodem mohou být vybité baterie. Zkontrolujte, jestli jsou baterie dobité nebo je dobijte dle návodu. 
  2. Pokud závada přetrvává i dobití baterií, Vypnutí/Zapnutí nebo po přehrání firmwaru, zašlete výrobek s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete na našich stránkách v sekci Kontakt