1. Pokud se stabilizátor ihned po zapnutí začne nekontrolovaně otáčet nebo kamera není vodorovně, stabilizátor vypněte a zkontrolujte správné umístění kamery/telefonu.  
  2. Pokud potíže po zapnutí přetrvávají, stabilizátor z uveďte do režimu spánku stiskem tlačítka Přepínače režimů po 1 vteřinu. Poté stabilizátor položte na rovný podklad a proveďte inicializaci stabilizátoru. Proces inicializace naleznete v manuálu nebo je vysvětlena v instruktážním videu v odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=jihlisjfMXY
  3. V případě, že se inicializací nevyřešil problém, proveďte přehrání firmwaru za pomoci počítače. Postup přehrání firmwaru naleznete ve svém manuálu.