Vlivem povětrnostních vlivů a rozdílů teplot nemusí stabilizátor po spuštění venku správně fungovat. Doporučujeme stabilizátor při venkovním použití nejdříve aklimatizovat a provést kalibraci dle manuálu na rovném povrchu.