Mezi jednotlivými stabilizátory Feiyu Tech jsou patrné rozdíly ve funkcích, které sebou nesou použití různě výkonných baterií. Níže jsou uvedeny všechny produkty a baterie, které využívají ve svých utrobách.


Výčet používaných baterií naleznete v článku: http://faq.feiyuczech.cz/cs/support/solutions/articles/1000246190

Musíme ale upozornit, že v případě problémů s používáním baterie jiného výrobce, neneseme jakoukoliv odpovědnost za funkčnost výrobku. Používání baterií jiných výrobců může mít vliv na uznání záručních oprav.