Maximální výdrž na jedno nabití je výrobcem udáváná:


Feiyu Tech SUMMON+ / SPG / SPG Live / G5: Přibližně 8 hodin provozu.
Feiyu Tech MG V2 / MG Lite / SmartStab: Přibližně 3-4 hodiny provozu.
Feiyu Tech G4 / G4 GS / G4 S / G4 QD: Přibližně 2-3 hodiny provozu.
Feiyu Tech WG / WG Lite / WG Mini / WGS: Přibližně 3-4 hodiny provozu.


Reálná výdrž baterií závisí na aktuálním nabití a maximální kapacitě baterií. Tu ovlivňuje především provoz při různých teplotách okolního prostředí. Provoz při telotách pod 10°C a nad 40°C fyzikálně ovlivňuje hustotu elektrolytu a tím i možnost efekivního využití uložené energie. Nejlepší výdrže dosáhnete používáním stabilizátoru při běžných teplotách mezi 10° a 40°C. Doporučujeme nevystavovat stabilizátor a baterie extrémním teplotám při používání nebo uskladnění. Baterie úplně nevybíjejte před dalším nabíjením.

Maximální výdrž se též může lišit na základě aktuálního nastavení a intenzitě používání.