Zkontrolujte indikátor nabití. Pokud svítí při nabíjení červeně, baterie se stále nabíjí. Změna z červené barvy v modrou/zelenou znamená, že je baterie plně nabitá. V závislosti na modelu stabilizátoru se na těle nachází buď jako samostatný Indikátor nabití nebo sloučená do Kontrolky režimů. Přesné umístění a indikaci nabití naleznete popsané v uživatelském manuálu.