Pohybuje se v rozmezí 150mA - 200mA. U větších modelů, jako například MG V2, je rozmezí 180mA - 1000mA.