Ze dvou režimů Bluetooth, s nimiž přístroj pracuje, (režim HID a režim Aplikace), je třeba zvolit režim Aplikace. Režimy rozeznáte podle barvy diody po uvedení přístroje do provozu. Změna z modré na zelenou signalizuje režim HID, změna z červené na zelenou, režim Aplikace.

Před připojením aplikace nezapomeňte zrušit spárování Bluetooth v nastavení telefonu (režim HID).Postup pro stažení aplikace Feiyu ON nalznete v článku http://faq.feiyuczech.cz/cs/support/solutions/articles/1000246427