Spárování telefonu nebude úspěšné, pokud stabilizátor pracuje v režimu Aplikace (čeká na spuštění aplikace Feiyu ON). Dle níže uvedeného postupu změňte na stabilizátoru režim Bluetooth na HID. Přepínání probíhá při zapínání pomocí posunu a držení joystiku směrem nahoru a stisknutí tlačítka Přepínače režimů, dokud nebude trvale svítit trvale zeleně.