Každý archiv s programem pro aktualizaci firmware je opatřen od výrobce návodem.


Ovladače, aktuální firmware a program pro spojení se stabilizátorem naleznete na stránkách výrobce v sekci Support pro každý jednotlivý model: http://feiyu-tech.com/index.php/Product/support.html


Podrobný návod aktualizace v českém jazyce pro jednotlivé modely stabilizátorů naleznete na stránkách oficiální distribuce Feiyu Tech ČR v sekci Podpora.