Doporučujeme překontrolovat správnost prováděných kroků.


  1. Zkontrolujte, zda jste úspěšně naistalovali ovladače, aby Váš počítač později rozpoznal připojené zařízení a zda po spuštění aplikace se lze ke stabilizátoru připojit.
  2. Po vybrání souboru s firmwarem se zobrazí potvrzení kompletnosti souboru „FILE OK“
  3. Po vybrání správného COM portu a přenosové rychlosti a kliknutí na tlačítko OPEN zobrazí zpráva „LINK OK“.
  4. Nyní lze pomocí tlačítka UPDATE aktualizovat firmware stabilizátoru, který je po úspěšném nahrání potvrzen dialogovým oknem se zprávou „SEND OK“.


Podrobný návod aktualizace v českém jazyce pro jednotlivé modely stabilizátorů naleznete na stránkách oficiální distribuce Feiyu Tech ČR v sekci Podpora.