Zkontrolujte režim, v němž gimbal pracuje. Jedná-li se o režim “Follow”, lze ovládat pouze pohyb směrem nahoru a dolů. Naopak v režimu “Uzamčení” lze provádět pohyby do všech čtyř stran: nahoru, dolů, vpravo i vlevo.


Pokud stabilizátor nereaguje v žádném směru ani na změnu režimů, zkontrolujte zda je jak stabilizátor i dálkové ovládání zapnuté a spárované (v případě drátového ovládání, zda je propojeno kabelem).