Problémy s fungováním a kalibrace

Proč stabilizátor vydává divný zvuk a vibrace?
Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité. Za normálních okolností by měl být chod stabilizátoru poměrně tichý. Pokud by se vám však zdálo, že hl...
Čt, 9 Březen, 2017 at 2:06 PM
Jak mám postupovat, pokud je stabilizátor vychýlen z osy a kamera není vodorovně?
Pokud je vychýlení menší než 10 stupňů, proveďte kalibraci dle postupu v uživatelském manuálu. Postup je popsán i v instruktážním videu, které je ke shléd...
St, 21 Červen, 2017 at 10:01 AM
Proč se obraz v záznamu chvěje?
V případě telefonu vyzkoušejte vypnutí optické stabilizace záznamu v aplikaci fotoaparátu. Zkontrolujte, zda nedošlo v konstrukci stabilizátoru k uvolně...
Čt, 9 Březen, 2017 at 1:50 PM
Po zapnutí gimbal nefunguje a bliká pouze kontrolka režimů. Kde se stala chyba?
Důvodem mohou být vybité baterie. Zkontrolujte, jestli jsou baterie dobité nebo je dobijte dle návodu.  Pokud závada přetrvává i dobití baterií, Vypnutí...
St, 21 Červen, 2017 at 9:25 AM
Co mám udělat, pokud se stabilizátor po spuštění nekontrolovaně otáčí?
Pokud se stabilizátor ihned po zapnutí začne nekontrolovaně otáčet nebo kamera není vodorovně, stabilizátor vypněte a zkontrolujte správné umístění kamery...
St, 21 Červen, 2017 at 10:40 AM
Je můj stabilizátor vodotěsný?
Žádný ze stabilizátorů není plně vodotěsný a tudíž vhodný například pro potápění nebo používání za deště. Výjimku tvoří model G5, který je voděodolný.
Čt, 9 Březen, 2017 at 12:55 PM
Po zapnutí stabilizátoru mi svítí červeně kontrolka režimů a stabilizátor nepracuje jak má?
Vyzkoušejte kalibraci stabilizátoru položeného na vodorovném podkladu a opětovné zapnutí. Překontrolujte vloženou kompatibilní kameru a její správném up...
St, 21 Červen, 2017 at 9:28 AM
V čem je rozdíl, pokud stabilizátor dobře funguje vevnitř, ale ve venkovním prostředí se chová divně?
Vlivem povětrnostních vlivů a rozdílů teplot nemusí stabilizátor po spuštění venku správně fungovat. Doporučujeme stabilizátor při venkovním použití nejdří...
Čt, 22 Červen, 2017 at 10:45 AM
Co je s motorem, pokud se neotáčí v celém rozsahu?
Přesvědčete se, zda má Váš model stabilizátoru udávaný rozsah úhlů v dané ose. Zkontrolujte zda nedošlo k mechanickému poškození motoru nebo dovnitř nep...
St, 21 Červen, 2017 at 9:44 AM