Nabíjení a baterie

Jak poznám, že je baterie plně nabitá?
Zkontrolujte indikátor nabití. Pokud svítí při nabíjení červeně, baterie se stále nabíjí. Změna z červené barvy v modrou/zelenou znamená, že je baterie pln...
St, 21 Červen, 2017 at 11:18 AM
Jak dlouho vydrží baterie?
Maximální výdrž na jedno nabití je výrobcem udáváná: Feiyu Tech SUMMON+ / SPG / SPG Live / G5: Přibližně 8 hodin provozu. Feiyu Tech MG V2 / MG Lite / S...
St, 21 Červen, 2017 at 11:07 AM
Jaký typ baterie se hodí do mého stabilizátoru? (… v případě, že bych si kupoval baterii od místního dodavatele)?
Mezi jednotlivými stabilizátory Feiyu Tech jsou patrné rozdíly ve funkcích, které sebou nesou použití různě výkonných baterií. Níže jsou uvedeny všechny pro...
St, 21 Červen, 2017 at 11:47 AM
Jak mám postupovat, pokud stabilizátor po zapnutí nefunguje?
Zkontrolujte stavovou kontrolku při zapínání. Pokud rychle bliká modře/červeně, znamená to, že přístroj je vybitý a je potřeba vyměnit nebo nabít baterii....
St, 21 Červen, 2017 at 11:24 AM
Jaká je hodnota napětí plně nabité baterie resp. baterie, která vyžaduje dobití?
Napětí plně nabité baterie je 4,2V. Baterie, kterou je třeba dobít, má napětí 3,2V a méně.
Út, 7 Březen, 2017 at 11:10 AM
Jaké jsou hodnoty napětí na vstupu resp. výstupu nabíječky baterií?
Napětí na vstupu: DC (stejnosměrný proud) 5V a min. 800mA Napětí na výstupu: DC 4,2V
Út, 7 Březen, 2017 at 11:10 AM
Jaká je hodnota proudu při běžném zatížení?
Pohybuje se v rozmezí 150mA - 200mA. U větších modelů, jako například MG V2, je rozmezí 180mA - 1000mA.
Út, 7 Březen, 2017 at 11:11 AM